1 January

SETSURO ONO SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.1.10〜2019.1.28
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

BANRI YOSHIOKA SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.1.12〜2019.1.21
Place
UTSUWA SHOKEN onariNEAR
2 February

YOSHIO KANGAWA SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.2.15〜2019.2.25
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
3 March

NAOTSUGU YOSHIDA SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.3.2〜2019.3.11
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

NOBUHIKO OYAMA SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.3.23〜2019.3.31
Place
UTSUWA SHOKEN onariNEAR
4 April

TAKA MASU SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.4.6〜2019.4.15
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

ATSUSHI OGATA SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.4.20〜2019.4.29
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
5 May

SHIMAO KISO SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.5.11〜2019.5.17
Place
UTSUWA SHOKEN onariNEAR

FLOWER VASE EXHIBITION

Schedule
2019.5.18〜2019.5.27
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

MAKOTO ISHIDA SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.5.25〜2019.5.31
Place
UTSUWA SHOKEN onariNEAR
6 June

KEIICHI MIMATA GLASS SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.6.1〜2019.6.10
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

TAKUYA SUDO SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.6.15〜2019.6.21
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
7 July

KATSUNORI YAOITA SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.7.6〜2019.7.15
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

TAKAAKI YOSHIDA SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.7.13〜2019.7.22
Place
UTSUWA SHOKEN onariNEAR

TSUNEHISA & KEIKO GUNJI EXHIBITION

Schedule
2019.7.20〜2019.7.29
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
9 September

KOREYA ANAN SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.9.7〜2019.9.13
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

MASAHIRO TAKEHANA SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.9.14〜2019.9.20
Place
UTSUWA SHOKEN onariNEAR

YAKU MURAKAMI SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.9.21〜2019.9.30
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
10 October

JUN KOYATA SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.10.5〜2019.10.14
Place
UTSUWA SHOKEN onariNEAR

QUSAMURA EXHIBITION

Schedule
2019.10.5〜2019.10.14
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

COFFEE CUP EXHIBITION

Schedule
2019.10.12〜2019.10.18
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

WATARU HATANO SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.10.19〜2019.10.28
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
11 November

SHINGO ARAKAWA SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.11.2〜2019.11.11
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

MICHIKAZU SAKAI SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.11.16〜2019.11.25
Place
UTSUWA SHOKEN onariNEAR
12 December

TEPPI ONO SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.12.1〜2019.12.9
Place
UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

HIROAKI YAZAWA SOLO EXHIBITION

Schedule
2019.12.7〜2019.12.16
Place
UTSUWA SHOKEN onariNEAR