MICHIKAZU SAKAI SOLO EXHIBITION

MICHIKAZU SAKAI SOLO EXHIBITION

Session:2020/10/3〜10/12

Venue:UTSUWA SHOKEN onariNEAR

Adress:5-28 Onarimachi Kamakura

0467-81-3504