Coffee cup exhibition

Coffee cup  exhibition

Teppei Ono, Naotsugu Yoshida, Wataru Yoshida

Time: 2019/10/12~10/18

Place:UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

Adress: Kotobuki House 2F 1-6-13 Komachi Kamakura

TEL:0467-23-1395