Exhibition Schedule 2019


1 January

 • SETSURO ONO SOLO EXHIBITION
  2019.1.10~2019.1.28 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • BANRI YOSHIOKA SOLO EXHIBITION
  2019.1.12~2019.1.21 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR

2 February

 • YOSHIO KANGAWA SOLO EXHIBITION
  2019.2.15~2019.2.25 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

3 March

 • NAOTSUGU YOSHIDA SOLO EXHIBITION
  2019.3.2~2019.3.11 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • NOBUHIKO OYAMA SOLO EXHIBITION
  2019.3.23~2019.3.31 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR

4 April

 • TAKA MASU SOLO EXHIBITION
  2019.4.6~2019.4.15 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • ATSUSHI OGATA SOLO EXHIBITION
  2019.4.20~2019.4.29 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

5 May

 • SHIMAO KISO SOLO EXHIBITION
  2019.5.11~2019.5.17 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • FLOWER VASE EXHIBITION
  2019.5.18~2019.5.27 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • MAKOTO ISHIDA SOLO EXHIBITION
  2019.5.25~2019.5.31 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR

6 June

 • KEIICHI MIMATA GLASS SOLO EXHIBITION
  2019.6.1~2019.6.10 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • TAKUYA SUDO SOLO EXHIBITION
  2019.6.15~2019.6.21 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

7 July

 • KATSUNORI YAOITA SOLO EXHIBITION
  2019.7.6~2019.7.15 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • TAKAAKI YOSHIDA SOLO EXHIBITION
  2019.7.13~2019.7.22 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • TSUNEHISA & KEIKO GUNJI EXHIBITION
  2019.7.20~2019.7.29 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

9 September

 • KOREYA ANAN SOLO EXHIBITION
  2019.9.7~2019.9.13 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • MASAHIRO TAKEHANA SOLO EXHIBITION
  2019.9.14~2019.9.20 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • YAKU MURAKAMI SOLO EXHIBITION
  2019.9.21~2019.9.30 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

10 October

 • JUN KOYATA SOLO EXHIBITION
  2019.10.5~2019.10.14 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • QUSAMURA EXHIBITION
  2019.10.5~2019.10.14 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • COFFEE CUP EXHIBITION
  2019.10.12~2019.10.18 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • WATARU HATANO SOLO EXHIBITION
  2019.10.19~2019.10.28 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

11 November

 • SHINGO ARAKAWA SOLO EXHIBITION
  2019.11.2~2019.11.11 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • MICHIKAZU SAKAI SOLO EXHIBITION
  2019.11.16~2019.11.25 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR

12 December

 • TEPPI ONO SOLO EXHIBITION
  2019.12.1~2019.12.9 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • HIROAKI YAZAWA SOLO EXHIBITION
  2019.12.7~2019.12.16 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR