Exhibition Schedule 2021

1 January

 • BANRI YOSHIOKA SOLO EXHIBITION
  2021.1.9~2021.1.18 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • RYUJI IWASAKI SOLO EXHIBITION
  2021.1.16~2021.1.25 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

2 February

 • YOSHIO KANGAWA SOLO EXHIBITION
  2021.2.13~2021.2.22 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • NOBUHIKO OYAMA SOLO EXHIBITION
  2021.2.20~2021.3.1 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR

3 March

 • NAOTSUGU YOSHIDA  SOLO EXHIBITION
  2021.3.6~2021.3.15 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • MORIHITO   TATSURUHAMA  SOLO EXHIBITION
  2021.3.20~2021.3.29 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • TAKURA YOKOYAMA   SOLO EXHIBITION
  2021.3.27~2021.4.5 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

4 April

 • ATSUSHI OGATA SOLO EXHIBITION
  2021.4.10~2021.4.19 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • MASAHIRO   TAKEHANA  SOLO EXHIBITION
  2021.4.17~2021.4.26 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • TAKA MASU   SOLO EXHIBITION
  2021.4.24~2021.5.3 / UTSUWA SHOKEN concierge

5 May

 

 • SHIMAO  KISO   EXHIBITION
  2021.5.1~2021.5.10 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • FLOWER VASE EXHIBITION
  2021.5.22~2020.5.30 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • MAKOTO ISHIDA SOLO EXHIBITION
  2021.5.22~2021.5.31 / UTSUWA SHOKEN concierge

6 June

 • KEIICHI  MIMATA GLASS SOLO EXHIBITION
  2021.6.5~2021.6.11 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • SOUJI  TSURUMI SOLO EXHIBITION
  2021.6.12~2021.6.21 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • NAOTSUGU YOSHIDA  CUP EXHIBITION
  2021.6.10~2021.6.21 / UTSUWA SHOKEN concierge
 • TATSUHIKO  KAWAI  SOLO EXHIBITION
  2021.6.19~2021.6.25 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • Cafe de HANAE    EXHIBITION
  2021.6.26~2021.7.5 / UTSUWA SHOKEN concierge

7 July

 • TAKAAKI YOSHIDA SOLO EXHIBITION
  2021.7.3~2021.7.12 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • KATSUNORI  YAOITA  SOLO EXHIBITION
  2021.7.10~2021.7.16 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • AKIHIRO  TANIGUCHI   SOLO EXHIBITION
  2021.7.17~2021.7.26 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • GUNJI Cermics   SOLO EXHIBITION
  2021.7.24~2021.7.31 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

8 August

 • TORU HATTA SOLO EXHIBITION
  2021.8.7~2020.8.16 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

9 September

 • KOREYA ANAN SOLO EXHIBITION
  2021.9.4~2020.9.13 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • MUTSUHIKO SHIMURA&MAIKO MIYAOKA EXHIBITION
  2021.9.11~2021.9.17 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • WATARU  HATANO SOLO EXHIBITION
  2021.9.18~2021.9.23 /  SHOKEN IZU
 • YAKU MURAKAMI SOLO EXHIBITION
  2021.9.25~2021.10.4 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

10 October

 • JUN  KOYATA SOLO EXHIBITION
  2021.10.2~2021.10.11 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • BOWI EXHIBITION
 • 2021.10.2~2021.10.11 / UTSUWA SHOKEN concierge
 • SHOHEI ONO SOLO EXHIBITION
  2021.10.9~2021.10.15 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • TAKATOSHI  KURONUMA SOLO EXHIBITION
  2021.10.16~2021.10.24 /  SHOKEN IZU

11 November

 •   COFFEE  CUP  EXHIBITION
  2021.11.3~2021.11.15 / UTSUWA SHOKEN concierge
 • SHINGO ARAKAWA SOLO EXHIBITION
  2021.11.6~2021.11.15 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR
 • TOMOKO SAKAI&MICHIKAZU SAKAI  EXHIBITION
  2021.11.20~2021.11.29 / UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • HIROAKI YAZAWA SOLO EXHIBITION
  2021.11.27~2021.12.6 / UTSUWA SHOKEN onariNEAR

12 December

 • TEPPEI  ONO  SOLO EXHIBITION
  2021.12.4~2021.12.13/ UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
 • UTSUWA RADIO  EXHIBITION
  2021.12.15~2020.12.25 / UTSUWA SHOKEN concierge