Noatsugu Yoshida solo exhibition

NAOTSUGU YOSHIDA SOLO EXHIBITION

Time: 2019/3/2~3/11

Place:UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

Adress: Kotobuki House 2F 1-6-13 Komachi Kamakura

TEL:0467-23-1395

pm.12-18時