YOSHIO KANGAWA SOLO EXHIBITION

YOSHIO KANGAWA SOLO EXHIBITION

Time: 2019/2/15~2/25

Place:UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

Adress: Kotobuki House 2F 1-6-13 Komachi Kamakura

TEL:0467-23-1395

pm.12-18時