Takaaki Yoshida solo exhibition

TAKAAKI YOSHIDA SOLO EXHIBITION

Session:2020/7/4〜7/13

Venue:UTSUWA SHOKEN onariNEAR

Adress:5-28 Onarimachi Kamakura

0467-81-3504