Yaku Murakami solo exhibition

Yaku Murakami solo exhibition

Time: 2019/9/21~9/30

Place:UTSUWA SHOKEN KAMAKURA

Adress: Kotobuki House 2F 1-6-13 Komachi Kamakura

TEL:0467-23-1395