UTSUWA SHOKEN SELECT EXHIBITION in NIHONBASHI MITSUKOSHI

UTSUWA SHOKEN SELECT EXHIBITION IN NIHONBASHI MITSUKOSHI

Produce by Tomoo Shoken(Utsuwa Shoken Kamakura)

Term and Place

Term :May 14 (Mon.), 2018 to May 29 (Tue.), 2018

Exhibition Potter

Koreya Anan, Makoto Ishida, Atsushi Ogata, Teppei Ono, Keiichi Mimata, Yaku Murakami, Yuji Muraki, Nobuhiko Oyama, Shingo Arakawa, Shohei Ono, Toru Hatta, Yoshio Kangawa, Michikazu Sakai, Mutsuhiko Shimura, Maiko Miyaoka, Soji Tsurumi ,Takaaki Yoshida

Place: Nihonbashi MITSUKOSHI 5F

TEL:03-3274-8935