UTSUWA SHOKEN SELECT EXHIBITION IN TAIWAN


UTSUWA SHOKEN SELECT EXHIBITION IN TAIWAN

Produce by Tomoo Shoken(Utsuwa Shoken Kamakura)

Term and Place

Term :May 19 (Sat.), 2018 to June 10 (Sun.), 2018

Business hours :12:00 to 20:00

Exhibition Potter

Koreya Anan, Makoto Ishida, Atsushi Ogata, Teppei Ono, Keiichi Mimata, Yaku Murakami, Yuji Muraki, Nobuhiko Oyama, Shingo Arakawa, Shohei Ono, Toru Hatta, Yoshio Kangawa, Michikazu Sakai, Yuzo Kakee

Place

小器藝廊 xiaoqi +g 台北市大同區赤峰街17巷4號 TEL:02 2559 9260